Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne

  

Kolejnym tegorocznym sukcesem Firmy WBM Polska oraz Organizacji „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” jest realizacja polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne”. To przedsięwzięcie odbyło się w okresie od 16.07.2014 r. do 25.07.2014 r. w Poroninie (Województwo Małopolskie). Jego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Partnerem organizacyjnym ze strony polskiej był Związek Podhalan Oddział Poronin. Jest to organizacja o ponad 85-letniej historii aktywnie działająca w kierunku rozwoju regionalizmu Podhala podnosząc na wyżyny kultury narodowej i światowej góralską muzykę, śpiew, taniec, gwarę, sztukę a niejednokrotnie literaturę. Członkowie związku, pracując społecznie, dbają o przekazywanie kolejnym pokoleniom swoich tradycji i kultury. Ze strony zaś ukraińskiej udział w wymianie wzięli młodzi Członkowie zespołu folklorystycznego „Wesełka” z miejscowości Lebedyn, obwód Sumski. Jest to zespół młodzieżowy działający od ponad 25 lat. Podstawowe elementy wykonywanych układów choreograficznych to utwory ludowe i narodowe, często w nowoczesnej obróbce muzycznej.

  

Jak wspomniano wyżej, wymiana nosiła nazwę „Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne”. Związane to jest zarówno z okresem jej realizacji (lipiec), jak i jej charakterem (folklorystyczno-artystyczny). W trakcie wymiany Uczestnicy z obu krajów zaprezentowały sobie nawzajem swój warsztat taneczny, wymienili się doświadczeniem i umiejętnościami ucząc się od siebie nawzajem ludowych (właściwych dla ich regionów) tańców i pieśni, przybliżyli rysy historyczne i kulturalne swoich miejscowości, regionów i krajów, a także nauczyli się podstaw polskiego i ukraińskiego języków oraz ich regionalnych gwar. Podstawowym elementem merytorycznym wymiany były udziały w lokalnych imprezach kulturowych, np. Poroniańskie Lato Artystyczne, koncert jubileuszowy dla Zespołu REGLE, występ w Gminnym Ośrodku Kultury w Kościelisku. Dzięki temu możliwym było upowszechnienie informacji nt. wymiany, jej założeniach, uczestnikach i ich umiejętnościach oraz instytucji dofinansowującej wśród wielu ludzi- zarówno mieszkańców, jak i turystów z innych regionów Polski oraz z zagranicy.

  

W wyniku realizacji wymiany udało się pokazać młodzieży z Polski i Ukrainy różnice i podobieństwa zachodzące w zakresie uwarunkowań kulturowych, historycznych oraz językowych między Polakami i Ukraińcami. Młodzież z obu krajów mogła bezpośrednio tego doświadczyć, co należy uznać za jedną z podstawowych zalet tej wymiany. Dzięki udziałowi w lokalnych imprezach kulturowych miała miejsce prezentacja przed szeroką publicznością umiejętności tanecznych posiadanych przez Członków poszczególnych zespołów narodowych.

  

Jednym z głównych punktów wymiany był udział jej Uczestników w festynie „Poroniańskie Lato Artystyczne”. Były to uroczyste obchody w postaci wystaw, koncertów, prelekcji, występów zespołów regionalnych i zagranicznych. Była to niesamowita okazja, by przybliżyć sobie podhalańskie obyczaje i tradycje tamtejszych mieszkańców. Zarówno góralska Msza Święta Odpustowa, inscenizacja miejscowego wesela (wraz z korowodem po ulicach Poronina), czy też występy muzyczno-taneczne odwzorowywały styl życia tego regionu i jego mieszkańców. Miał miejsce także Kiermasz Twórców Ludowych, podczas którego można było podziwiać ciekawe produkty i wyroby miejscowych mistrzów rękodzieła. W tym roku była to jubileuszowa, 40 -sta impreza z tego cyklu.

  

Od 20 lat na ww. przedsięwzięciu nie gościł zespół narodowy z Ukrainy. W tym roku się udało dzięki wsparciu organizacyjnemu Firmy WBM Polska i pomocy finansowej Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Zarówno Uczestnicy wymiany, jak i publiczność byli zachwyceni występami poszczególnych zespołów (oprócz zespołu z Ukrainy i szeregu polskich regionalnych zespołów udział w festynie również wziął zespół narodowy z Cypru). Każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony. I to się udało! A głośne oklaski i brawa (nawet w deszczu) były najlepszym tego potwierdzeniem. Warto i dalej wspierać tego rodzaju wymiany. Szczególnie teraz, kiedy Ukraina i Ukraińcy potrzebują każdego wsparcia. A takie wymiany są bardzo dobrym rozwiązaniem. Ukraińska młodzież bezpośrednio bowiem widzi solidarność Polaków z Ukraińcami, ich przychylny stosunek do Ukrainy i pragnienie pomocy. Ponadto, wymiana jest bardzo dobrą okazją dla młodzieży ukraińskiej, by trochę odpocząć od tego całego zamętu i napięcia, które panuje teraz na Ukrainie, zwłaszcza na jej wschodnich i południowych krańcach. Dlatego bez wyjątku wszyscy Uczestnicy wymiany są bardzo wdzięczni jej organizatorom i liczą na kontynuację tych działań w przyszłości!