AKTUALNOŚCI

Aktualne wyzwania polskiego szkolnictwa wyższego

school-1-S.jpg

 W warunkach globalizacji jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań w zakresie poprawy własnej konkurencyjności jest internacjonalizacja działalności. Dla szkół  wyższych oznacza to ustawiczny i dynamiczny rozwój szeroko traktowanych kontaktów międzynarodowych. W tym zakresie należy intensyfikować działania z krajami  stanowiącymi obecnie priorytet dla polskich szkół wyższych. Przede wszystkim dotyczy to Ukrainy. Istotną, przy tym, kwestią jest zaręczenie się wsparciem podmiotów  posiadających zarówno wiedzę na temat uwarunkowań i potrzeb polskiego szkolnictwa wyższego, jak i rozeznanie oraz rozległe kontakty na Ukrainie. Wszystko to posiada Firma WBM Polska. Dzięki temu, Firma jest w stanie zaspokajać zarówno potrzeby polskich szkół wyższych, jak i ukraińskiej młodzieży dążącej do zdobycia europejskiego wykształcenia.

 

 

„Polski w Polsce” jest super! Krótka relacja z przebiegu intensywnych kursów języka i kultury polskiej

 

W okresie 02.08.2013 r. – 12.08.2013 r. Firma WBM Polska zorganizowała intensywny kurs języka i kultury polskiej. Jego uczestnikami była 7-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy, a dokładnie z regionu sumskiego. Były to osoby, które w tym albo w przyszłym roku zamierzają podjąć studia wyższe w Polsce. Kurs miał miejsce w malowniczej podhalańskiej miejscowości Poronin, w odległości 7 km od centrum Zakopanego.

Polsko-ukraińskie spotkania w górach

IMG_2977.jpg

W okresie 18.08-27.08.2013 r. oraz 28.09-07.10.2013 r. dzięki wysiłkom i wsparciu organizacyjnemu Firmy WBM Polska zorganizowano kolejne dwie polsko-ukraińskie wymiany młodzieży. Łącznie, udział w obu przedsięwzięciach wzięło ponad 80 osób. Młodzież z Ukrainy (ponad 40 osób) pochodziła z Obwodu Sumskiego: miasta Sumy oraz miasta Konotop. Z kolei polska młodzież (ponad 40 osób), to mieszkańcy województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Wielkopolskiego. Partnerami organizacyjnymi, dzięki którym możliwa była organizacja i przeprowadzenie ww. działań były: Stowarzyszenie "Swoboda" z Olsztyna oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Realizacja obu wymian odbyła się w miejscowości Poronin, nieopodal słynnego Zakopanego.

Pierwsza tegoroczna (2014) wymiana - pierwsze wrażenia

 Rozpoczęcie tegorocznego letniego sezonu można uznać za udane. Od lat organizowane przez Firmę WBM Polska wymiany polsko-ukraińskie w tym roku również przyniosą wiele przyjemnych doznań i radości dla ich Uczestników. Już przyniosły! W okresie 16-26.06.2014 r. miała miejsce pierwsza tegoroczna polsko-ukraińska wymiana młodzieży pod tytułem „Tańce ludowe naszą wspólną pasją”.

Polski w Polsce 2014

Tegoroczne intensywne kursy języka i kultury polskiej „Polski w Polsce” odbyły się w okresie od 26 czerwca do 7 lipca. Podobnie jak i w ubiegłym roku, udział w nich wzięła grupa młodzieży z Ukrainy. Młodzież pochodziła z różnych miejscowości Sumskiego i Dniepropietrowskiego obwodów. Wśród Uczestników byli zarówno osoby, które w tym roku ukończyły szkoły średnie i zaczną studia w Polsce, jak i młodzież szkolna dopiero stawiająca pierwsze kroki na płaszczyźnie planowania kariery edukacyjnej w Polsce.

Polsko-ukraińska wymiana w Ostrowie Wielkopolskim

Dzięki wsparciu organizacyjnemu Firmy WBM Polska oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w okresie 9-17 lipca 2013 r. zrealizowano polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Działanie było współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży”. Ze strony ukraińskiej udział w wymianie wzięło 19 uczestników zespołu tanecznego WESEŁKA z miejscowości Lebedyn, regionu sumskiego.

Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne

Kolejnym tegorocznym sukcesem Firmy WBM Polska oraz Organizacji „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” jest realizacja polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne”. To przedsięwzięcie odbyło się w okresie od 16.07.2014 r. do 25.07.2014 r. w Poroninie (Województwo Małopolskie). Jego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Partnerem organizacyjnym ze strony polskiej był Związek Podhalan Oddział Poronin. 

Kontynuacja przyjaźni w Poroninie

Kolejnym istotnym wydarzeniem w tym sezonie była organizacja oraz realizacja jeszcze jednej wizyty ukraińskiej młodzieży do Polski. Istotnym było dlatego, że jest to kontynuacja zeszłorocznej wymiany zrealizowanej dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz  wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia SWOBODA z Olsztyna, a także Firmy WBM Polska. Podobnie jak i w zeszłym, w tym roku udział w wyjeździe wzięła również młodzież szkolna z Sum. Sam zaś pomysł na wyjazd, a także wsparcie organizacyjne należą do Firmy WBM Polska oraz Sumskiego Stowarzyszenia „Za Europejski rozwój Sumszczyny”

Wrześniowe śpiewy na Podhalu

Pierwszą tegoroczną jesienną wymianą było spotkanie zatytułowane „Polsko-ukraińskie warsztaty śpiewu chóralnego”. Zostało ono zorganizowane i zrealizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Miejscem realizacji niezmiennie była miejscowość Poronin, na Podhalu. Ze strony polskiej udział w wymianie wzięli członkowie szkolnego chóru- uczniowie jednego z liceów w Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei ukraińska młodzież- to aktywni uczestnicy chóru akademickiego JUNIST, działającego przy Sumskim Narodowym Uniwersytecie Rolnictwa.

„Śpiewająco-kulturalnie”- polsko-ukraińskie warsztaty pieśni ludowej

Jesienna aktywność Firmy WBM Polska oraz Sumskiego Stowarzyszenia „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” przynosi kolejne wymierne rezultaty. Jak i dotychczas, głównym kierunkiem działalności jest organizacja polsko-ukraińskich wymian młodzieży poprzez realizację spotkań tematycznych w Polsce. W okresie od 10 października do 20 października 2014 r. w znanym i gościnnym Poroninie spotkały się dwie grupy młodzieży. Ukraińska grupa pochodziła z miasta Konotop w obwodzie Sumskim. Polska zaś młodzież była z małej miejscowości Grodziec, położonej w województwie Opolskim. Wymiana doszła do skutku dzięki organizacyjnemu wsparciu Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”, a także pomocy finansowej Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Страницы