Lato 2015. Chronologia działań

Lato 2015 roku było gorącym pod wieloma względami. Przeciętny poziom temperatur w Polsce przekraczał swoje historyczne minima, a liczba podjętych przez Firmę WBM Polska działań stwarzała atmosferę aktywnej i wytężonej pracy, do której określenia bardzo pasuje słowo „wrzało”. Tylko w ciągu bowiem dwóch najbardziej upalnych letnich miesięcy, mianowicie lipca i sierpnia Firma WBM Polska zorganizowała i zrealizowała 7 działań mających wymiar ponadnarodowy, kulturalno-edukacyjny oraz integracyjny. Wszystkie te działania miały miejsce w Polsce. Łącznie, udział w wyjazdach wzięło prawie 200 osób z różnych części Ukrainy, przede wszystkim obwodu Sumskiego. Strategicznym Partnerem organizacyjnym po stronie ukraińskiej było Stowarzyszenie „Za Europejski rozwój Sumszczyny”. Ten podmiot od lat zajmuje się współorganizowaniem wszystkich działań podejmowanych przez Firmę WBM Polska. Odpowiada za tworzenie poszczególnych grup uczestników oraz załatwianie kwestii logistyczno-formalnych koniecznych do wyjazdu grup poza granice kraju. Wszystkie podjęte działania były współfinansowane przez różnorodne polskie instytucje zajmujące się nawiązywaniem i rozwojem wielopłaszczyznowej współpracy Polsko-Ukraińskiej. Niżej przedstawiono zwięzłą lecz treściwą chronologię opisanych wyżej działań:

1. 02.07-12.07.2015 r. Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży pt. „Tańce i pieśni ludowe naszą wspólną pasją”. Miejsce realizacji – Poronin (woj. Małopolskie). Instytucja dofinansowująca- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Udział w wyjeździe wzięła ponad 20-osobowa grupa młodzieży- członkowie zespołu ludowego „WESNA” działającego przy Sumskim Narodowym Uniwersytecie Rolnictwa w Sumach. Partnerem po stronie polskiej było Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „REGLE” z Poronina. Głównym założeniem wymiany było poznanie się polskiej i ukraińskiej młodzieży za pośrednictwem tańców i pieśni ludowych. Ponadto, ukraiński oraz polski zespoły wystąpili ze swoimi programami narodowymi przed publicznością Poronina, Białego Dunajca oraz Bustryku;

   

2. 16.07-27.07.2015 r. Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży pt. „Między Bugiem a Narwią- poszukiwacze folkloru polsko-ukraińskiego”. Miejsce realizacji – Orla (woj. Podlaskie). Instytucja dofinansowująca- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Udział w wyjeździe wzięła ponad 20-osobowa grupa młodzieży- uczniowie szkoły średniej z Mychajliwki i kilku innych szkół rejonu Lebedynsiego, obwód Sumski. Partnerem po stronie polskiej było Kółko Rolnicze w Orli. Dzięki realizacji poszczególnych założeń merytorycznych wymiany możliwym było ukazanie jej młodym uczestnikom fakt istnienia zarówno różnic, jak i podobieństw między polską i ukraińską kulturami; młodzież także miała wiele okazji by zapoznać się z kulturą i folklorem lokalnymi; istotnym elementem działań podczas wymiany było przybliżenie młodzieży z obu krajów elementów historii lokalnej. Młodzież wzięła także udział w dwóch dużych imprezach kulturalnych: „Na Iwana, na Kupała"- cykliczna impreza plenerowa organizowana przez Związek Ukraińców Podlasia nad zalewem Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych oraz festiwal "Z wiejskiego Podwórza"- impreza cykliczna o charakterze folkowym odbywająca się w miejscowości Czeremcha;

  

3. 20.07- 29.07.2015 r. Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży pt. „Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne (m)”. Miejsce realizacji – Poronin (woj. Małopolskie). Instytucja dofinansowująca- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Udział w wyjeździe wzięła ponad 20-osobowa grupa młodzieży- wychowankowie jednego z zespołów ludowych z Sum. Partnerem po stronie polskiej był Związek Podhalan Oddział Poronin. Ta wymiana była kontynuacją działań integracyjno-zapoznawczych rozpoczętych w zeszłym roku. Jej punktem centralnym był udział uczestników wymiany w corocznej i znanej na Podhalu imprezie kulturalnej- Poroniańskie Lato Artystyczne. Oprócz tego, zespoły pokazały swój kunszt folkowy na kilku innych lokalnych imprezach ludowych: Witowiańska Watra w Witowie oraz w Białym Dunajcu w ramach imprezy lokalnej „Dunajeckie Granie”;

  

4. 31.07-10.08.2015 r. Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży pt. „Polsko-ukraińskie górskie warsztaty teatralne”. Miejsce realizacji – Poronin (woj. Małopolskie). Instytucja dofinansowująca- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Udział w wyjeździe wzięła ponad 20-osobowa grupa młodzieży- uczniowie kilku szkół średnich w Sumach. Partnerem po stronie polskiej była Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku. Młodzież z obu krajów wzięła udział w ciekawych i angażujących warsztatach teatralnych. Były one prowadzone przez profesjonalnego aktora we współpracy z zawodowym choreografem. Warsztaty teatralne posłużyły dobrym i skutecznym narzędziem do integracji młodzieży. Uczestnicy wymiany poznali się, otworzyli na siebie nawzajem, wyeksponowali swoje znane i ukryte talenty oraz w sposób ciekawy i angażujący spędzili wspólnie czas. Dodatkową atrakcją w trakcie ich pobytu w Poroninie były wyścigi kolarskie „Tour de Pologne”, które w tym okresie miały miejsce na Podhalu;

  

5. 05.08-11.08.2015 r. działanie pt. „Swojskie Spotkania z Folklorem”. Miejsce realizacji – Ostrów Wielkopolski (woj. Wielkopolskie). Środki na realizację działania zostały pozyskane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w ramach konkursu Fundacji Edukacja dla Demokracji "Więzi i kontakty z Polską. Regranting". Środki pochodziły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polski. Udział w wyjeździe do Polski wzięła ponad 20-osobowa grupa młodzieży z Kijowa- członkowie zespołu folklorystycznego „Polanie znad Dniepru”. Oprócz spotkań i warsztatów integracyjnych z lokalną młodzieżą zespół z Ukrainy wystąpił również na kilku lokalnych imprezach kulturowych, z których główną był festyn „V Swojskie Spotkania z Folklorem” w miejscowości Moszczanka;

  

6. 21.08-29.08.2015 r.- współorganizowanie wieloletniej międzynarodowej imprezy kulturalnej „Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich” w Zakopanem. Dzięki wsparciu organizacyjnemu Firmy WBM Polska oraz Organizacji „Za Europejski rozwój Sumszczyny” możliwym był przyjazd do Zakopanego i udział w festiwalu Bukowinskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. A. Kusznirenka działającego przy Czerniowieckiej Filharmonii Obwodowej. Udział w wyjeździe wzięło ponad 40 osób. Instytucją finansującą było miasto Zakopane oraz Biuro Promocji miasta Zakopane. Występu zespołu z Ukrainy przypadły do gustu zarówno widzom (o czym świadczyły gromkie brawa i owacje), jak i jurorom. Zespół zajął wysokie pozycje w kilku nominacjach, m. in. w konkursie kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych;

 

7. 20.08 – 29.08.2015 r. realizacja projektu pt. „Powrót do korzeni- wzmacnianie więzi i kontaktów młodzieży Polonijnej z obwodu Sumskiego z Polską”. Miejsce realizacji- Poronin (woj. Małopolskie). Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia „Odra-Niemen” oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerem po stronie polskiej była Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy. Udział w projekcie wzięła 7-osobowa grupa młodzieży Polonijnej z obwodu Sumskiego na Ukrainie. celem nadrzędnym projektu było przybliżenie jego uczestnikom rzetelnej, ciekawej i aktualnej informacji o Polsce, w szczególności w zakresie warunków życia (w tym kultury), podejmowania pracy i odbywania nauki. Głównym działaniem w ramach projektu był 10-dniowy edukacyjny wyjazd zapoznawczy do Polski. Dzięki temu młodzież Polonijna z Ukrainy bezpośrednio zapoznała się z aktualnymi realiami społeczno-gospodarczymi Polski, zobaczyła na własne oczy jak wygląda życie, praca czy nauka w Polsce, porozmawiała ze swoimi rówieśnikami, uzyskała odpowiedzi na nurtujące ich pytania od samych Polaków.

  

W oparciu o powyższy wykaz działań można stwierdzić, że z roku na rok działalność Firmy WBM Polska nabiera co raz większego rozmachu, podejmowane działania wkraczają w co raz nowe dziedziny polsko-ukraińskich relacji społeczno-gospodarczych zaś osiągane efekty nabierają co raz większego społecznie-akceptowalnego i pożądanego znaczenia. Wszystko to, jednak jest możliwe dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z wieloma podmiotami zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Partnerstwo, a przede wszystkim partnerstwo ponadnarodowe, obecnie odgrywa wiodącą rolę w podejmowaniu i skutecznej realizacji każdego typu działań. Dlatego i nadal będziemy dbać o już istniejące relacje partnerskie, jak i rozwijać nowe. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych i pragnących zrobić coś pożytecznego dla otoczenia i relacji polsko-ukraińskich!