OFERTA WSPÓŁPRACY

       
         SZANOWNI PAŃSTWO,

Firma WBM Polska działa na polskim rynku od 2010 r. Specjalizujemy się w świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych. Naszymi klientami są: instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne. Od 2011 r. uruchomiliśmy nową usługę - organizacja studiów wyższych w Polsce dla obywateli Ukrainy. Obecnie osoby zrekrutowani przez Firmę WBM Polska studiują na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Politechnice Gdańskiej.Od przyszłego roku akademickiego do grona Uczelni, na których studiują nasi Klienci dołączą również Politechnika Krakowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Współpracujemy także z Uniwersytetem Gdańskim. Posiadamy na Ukrainie (przede wszystkim Północno-Wschodnia jej część) rozległe kontakty. Bezpośrednio współpracujemy zarówno z szeregiem szkół średnich, jak i uczelni wyższych. Ustawicznie podejmujemy działania skierowane na poszerzenie współpracy
z Partnerami zarówno z Polski, jak i Ukrainy.

            Wobec powyższego, zachęcamy Państwa do współpracy!

Oferujemy:

- usługi w zakresie rekrutacji kandydatów pochodzących z Ukrainy do podjęcia studiów na Państwa Uczelni;

- wsparcie w zakresie załatwiania wszelkich formalności związanych z procesem rekrutacyjnym oraz rozpoczęciem studiów (pośredniczenie w kontaktach między Uczelnią a Kandydatką/em na studia, pomoc w zakresie tłumaczenia etc.);

- bieżące wsparcie po rozpoczęciu studiów przez obywatelkę/obywatela Ukrainy;

- promocja Pańskiej Uczelni na Ukrainie.

            Zakres współpracy może zostać poszerzony oraz dostosowany do rzeczywistych potrzeb Państwa Uczelni.

Dzięki proponowanej współpracy Państwa Uczelnia otrzyma dodatkową możliwość pozyskiwania kandydatów na studia wyższe.

DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ, ABY NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA STALE SIĘ ROZWIJAŁA I PRZYNOSIŁA KORZYŚCI DLA OBU STRON.

Польский