Lato 2015. Chronologia działań

Lato 2015 roku było gorącym pod wieloma względami. Przeciętny poziom temperatur w Polsce przekraczał swoje historyczne minima, a liczba podjętych przez Firmę WBM Polska działań stwarzała atmosferę aktywnej i wytężonej pracy, do której określenia bardzo pasuje słowo „wrzało”. Tylko w ciągu bowiem dwóch najbardziej upalnych letnich miesięcy, mianowicie lipca i sierpnia Firma WBM Polska zorganizowała i zrealizowała 7 działań mających wymiar ponadnarodowy, kulturalno-edukacyjny oraz integracyjny. Wszystkie te działania miały miejsce w Polsce. Łącznie, udział w wyjazdach wzięło prawie 200 osób z różnych części Ukrainy, przede wszystkim obwodu Sumskiego. Strategicznym Partnerem organizacyjnym po stronie ukraińskiej było Stowarzyszenie „Za Europejski rozwój Sumszczyny”. Ten podmiot od lat zajmuje się współorganizowaniem wszystkich działań podejmowanych przez Firmę WBM Polska

Rozpoczęcie sezonu 2015

Już stało się tradycją, że co roku Firma WBM Polska we współpracy z Sumskim Stowarzyszeniem Polonijnym „Za Europejski rozwój Sumszczyny” oraz szeregiem organizacji partnerskich z Polski organizuje polsko-ukraińskie wymiany młodzieży. Sezon roku 2015 został rozpoczęty w czerwcu. Młodzieżowy zespół folklorystyczny „Wesełka” z Lebedyna (obwód Sumski, Ukraina) przez 11 dni gościł w Poroninie (województwo Małopolskie). Partnerem organizacyjnym wydarzenia była Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy (województwo Warmińsko-Mazurskie). Wsparcia finansowego udzieliło Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w ramach Programu „Polsko-Ukraińskie Wymiany Młodzieży”.

Taneczne pożegnanie jesieni

Dla członków zespołu tanecznego SZARM ostatnie 10 dni jesieni 2014 r. stały się niezwykle interesujące i obfite w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Co więcej, wszystko to miało polsko-ukraiński wymiar, odbywało się bowiem w Polsce, w mieście Ujście, województwo Wielkopolskie. Ten wyjazd był zorganizowany przez Firmę WBM Polska oraz Sumskie Stowarzyszenie „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej w ramach Polsko-Ukraińskich Wymian Młodzieży współfinansowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Folklor w blasku fleszy

Kolejną grupą, która odwiedziła Polskę w ramach wymian organizowanych przez Firmę WBM Polska i Stowarzyszenie „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” była ukraińska młodzież z małej miejscowości Mychajliwka w obwodzie Sumskim. Współorganizatorem wymiany była organizacja w niedużej podlaskiej miejscowości Orla. Wsparcie finansowe pochodziło z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Koniec października – początek nowych przyjaźni

 

Ostatnie 10 dni października 2014 r. na długo pozostaną w pamięci 21 uczniów kilku sumskich szkół. Właśnie wtedy oni odwiedzili Polskę w ramach kolejnej polsko-ukraińskiej wymiany organizowanej przez Firmę WBM Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Stoczek oraz współfinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury Polski. Udział w wyjeździe do Polski wzięła młodzież z miasta Sumy – zwycięzcy konkursu „Teraźniejszość i przyszłość Sumszczyny”, który został zorganizowany i przeprowadzony przez Sumski Narodowy Uniwersytet Rolnictwa (SNUR). Grupą partnerską z Polski była młodzież pochodząca z niedużej miejscowości Stoczek, położonej nieopodal Warszawy. Spotkanie obu grup młodzieżowych miało charakter kulturowo-edukacyjny. 

„Śpiewająco-kulturalnie”- polsko-ukraińskie warsztaty pieśni ludowej

Jesienna aktywność Firmy WBM Polska oraz Sumskiego Stowarzyszenia „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” przynosi kolejne wymierne rezultaty. Jak i dotychczas, głównym kierunkiem działalności jest organizacja polsko-ukraińskich wymian młodzieży poprzez realizację spotkań tematycznych w Polsce. W okresie od 10 października do 20 października 2014 r. w znanym i gościnnym Poroninie spotkały się dwie grupy młodzieży. Ukraińska grupa pochodziła z miasta Konotop w obwodzie Sumskim. Polska zaś młodzież była z małej miejscowości Grodziec, położonej w województwie Opolskim. Wymiana doszła do skutku dzięki organizacyjnemu wsparciu Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”, a także pomocy finansowej Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Wrześniowe śpiewy na Podhalu

Pierwszą tegoroczną jesienną wymianą było spotkanie zatytułowane „Polsko-ukraińskie warsztaty śpiewu chóralnego”. Zostało ono zorganizowane i zrealizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Miejscem realizacji niezmiennie była miejscowość Poronin, na Podhalu. Ze strony polskiej udział w wymianie wzięli członkowie szkolnego chóru- uczniowie jednego z liceów w Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei ukraińska młodzież- to aktywni uczestnicy chóru akademickiego JUNIST, działającego przy Sumskim Narodowym Uniwersytecie Rolnictwa.

Kontynuacja przyjaźni w Poroninie

Kolejnym istotnym wydarzeniem w tym sezonie była organizacja oraz realizacja jeszcze jednej wizyty ukraińskiej młodzieży do Polski. Istotnym było dlatego, że jest to kontynuacja zeszłorocznej wymiany zrealizowanej dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz  wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia SWOBODA z Olsztyna, a także Firmy WBM Polska. Podobnie jak i w zeszłym, w tym roku udział w wyjeździe wzięła również młodzież szkolna z Sum. Sam zaś pomysł na wyjazd, a także wsparcie organizacyjne należą do Firmy WBM Polska oraz Sumskiego Stowarzyszenia „Za Europejski rozwój Sumszczyny”

Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne

Kolejnym tegorocznym sukcesem Firmy WBM Polska oraz Organizacji „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” jest realizacja polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Polsko-Ukraińskie Lato Artystyczne”. To przedsięwzięcie odbyło się w okresie od 16.07.2014 r. do 25.07.2014 r. w Poroninie (Województwo Małopolskie). Jego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Partnerem organizacyjnym ze strony polskiej był Związek Podhalan Oddział Poronin. 

Polsko-ukraińska wymiana w Ostrowie Wielkopolskim

Dzięki wsparciu organizacyjnemu Firmy WBM Polska oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w okresie 9-17 lipca 2013 r. zrealizowano polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Działanie było współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży”. Ze strony ukraińskiej udział w wymianie wzięło 19 uczestników zespołu tanecznego WESEŁKA z miejscowości Lebedyn, regionu sumskiego.

Strony

Subskrybuj wbmpolska.eu RSS