„Śpiewająco-kulturalnie”- polsko-ukraińskie warsztaty pieśni ludowej

            

  Jesienna aktywność Firmy WBM Polska oraz Sumskiego Stowarzyszenia „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” przynosi kolejne wymierne rezultaty. Jak i dotychczas, głównym kierunkiem działalności jest organizacja polsko-ukraińskich wymian młodzieży poprzez realizację spotkań tematycznych w Polsce. W okresie od 10 października do 20 października 2014 r. w znanym i gościnnym Poroninie spotkały się dwie grupy młodzieży. Ukraińska grupa pochodziła z miasta Konotop w obwodzie Sumskim. Polska zaś młodzież była z małej miejscowości Grodziec, położonej w województwie Opolskim. Wymiana doszła do skutku dzięki organizacyjnemu wsparciu Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”, a także pomocy finansowej Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

  

            Mimo, że polską i ukraińską młodzież dzieli tyle kilometrów i spotkali się oni po raz pierwszy, niemniej jednak już od pierwszego dnia spotkania wyraźnie było widać przyjazne nastawienie młodych ludzi w stosunku do siebie, a także chęć uczenia się czegoś nowego. To, a także trafny dobór tematyki spotkania oraz formy i sposobu prowadzenia warsztatów pozwoliło zrealizować wszystkie poczynione na etapie planowania wymiany założenia. To spotkanie było skierowane na poznanie polskiej (przez Ukraińców) i ukraińskiej (przez Polaków) kultury i historii za pośrednictwem pieśni ludowych. Podczas warsztatów piosenkarskich młodzież przybliżała sobie nawzajem wybrane elementy własnego folkloru. Ponadto, były organizowane wieczory narodowościowe: polski i ukraiński. Podczas tych wydarzeń kulturalnych młodzież przybliżała sobie nawzajem wybrane elementy własnej historii, tradycji, zwyczajów, a także literatury. Wszystko to sprawiło, że młodzi ludzie z Polski i Ukrainy lepiej się poznali, zgłębili wiedzę nt. sąsiedniego kraju, a także uświadomili sobie istnienie wielu podobieństw zachodzących między polską i ukraińską kulturami.

  

            Warsztaty pieśni ludowej były też dobrym sposobem na nauczanie języka. Ucząc się nawzajem pieśni ludowych polska i ukraińska młodzież zgłębiała tajniki ukraińskiego i polskiego języków, a także poznała etymologię niektórych, rzadko już dziś występujących, słów i zwrotów. Wykonywane utwory ludowe zawierały dużą dawkę informacji nt. historii, tradycji i zwyczajów regionów i krajów, z których przyjechała młodzież. Ten przekaz był dodatkowo jeszcze wzmacniany strojami ludowymi, w które byli ubrani uczestnicy poszczególnych zespołów.

  

            Był również czas i na zwiedzanie. Polska i ukraińska młodzież razem zwiedzili słynne miasto Zakopane spacerując jego ciągle zatłoczoną ulica Krupówki. Wjechali także wyciągiem linowym na Gubałówkę, z której można podziwiać piękno polskich i słowackich Tatr. Wspólnie odbyli krótką lecz pełną wrażeń, uśmiechów i zdjęć pieszą wędrówkę z Zakopanego (grzbietem Gubałówki) do miejscowości Suche (mijając najwyżej położoną w Polsce miejscowość Ząb) i dalej do Poronina. Kolejna górska wycieczka była skierowana do najpiękniejszego górskiego jeziora w polskich Tatrach- Morskiego Oka i potem wyżej- do Czarnego Stawu. Mimo, ze pogoda i temperatura nie były letnie, z twarzy Uczestników nie znikały uśmiechy, zaś ich zapał i entuzjazm mogłyby roztopić nawet te śniegi, które nie w stanie roztopić letnie słońce. Ukraińska młodzież także odwiedziła kopalnie soli w Wieliczce, a także zabytkowy Kraków. Wyżej opisane wędrówki i wycieczki dodatkowo zwiększyły wymiar edukacyjno-integracyjny wymiany.

  

            Warsztaty pieśni ludowej, wspólny pobyt w jednym ośrodku i konsumowanie smacznych posiłków, a także wypady w góry i inne urokliwe miejsca Podhala i Małopolski na długo pozostaną w sercach i pamięci Uczestników. Patrząc na ich roześmiane buzie oraz słuchając pozytywnych i przepełnionych entuzjazmem opinii budzi się jeszcze większy zapał i chęć do dalszych działań. Wyraźnie bowiem widać, że przynoszą one wiele pożytku i masę pozytywnych wrażeń, które obecnie są bardzo potrzebne młodzieży, zwłaszcza ukraińskiej. Kontynuacja więc podobnych działań będzie i nadal należała do priorytetowych kierunków funkcjonowania Firmy WBM Polska oraz Stowarzyszenia „Za Europejski Rozwój Sumszczyny”.