AKTUALNOŚCI

Koniec października – początek nowych przyjaźni

 

Ostatnie 10 dni października 2014 r. na długo pozostaną w pamięci 21 uczniów kilku sumskich szkół. Właśnie wtedy oni odwiedzili Polskę w ramach kolejnej polsko-ukraińskiej wymiany organizowanej przez Firmę WBM Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Stoczek oraz współfinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury Polski. Udział w wyjeździe do Polski wzięła młodzież z miasta Sumy – zwycięzcy konkursu „Teraźniejszość i przyszłość Sumszczyny”, który został zorganizowany i przeprowadzony przez Sumski Narodowy Uniwersytet Rolnictwa (SNUR). Grupą partnerską z Polski była młodzież pochodząca z niedużej miejscowości Stoczek, położonej nieopodal Warszawy. Spotkanie obu grup młodzieżowych miało charakter kulturowo-edukacyjny. 

Folklor w blasku fleszy

Kolejną grupą, która odwiedziła Polskę w ramach wymian organizowanych przez Firmę WBM Polska i Stowarzyszenie „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” była ukraińska młodzież z małej miejscowości Mychajliwka w obwodzie Sumskim. Współorganizatorem wymiany była organizacja w niedużej podlaskiej miejscowości Orla. Wsparcie finansowe pochodziło z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Taneczne pożegnanie jesieni

Dla członków zespołu tanecznego SZARM ostatnie 10 dni jesieni 2014 r. stały się niezwykle interesujące i obfite w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Co więcej, wszystko to miało polsko-ukraiński wymiar, odbywało się bowiem w Polsce, w mieście Ujście, województwo Wielkopolskie. Ten wyjazd był zorganizowany przez Firmę WBM Polska oraz Sumskie Stowarzyszenie „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej w ramach Polsko-Ukraińskich Wymian Młodzieży współfinansowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Танцевальное прощание с осенью

Для членов ансамбля танца ШАРМ последние 10 дней осени 2014 г. были особенно интересными и переполненными различными культурными мероприятиями. Более того, все имело польско-украиснкий характер, поскольку проходило в Польше, в городе Устье, Великопольское воеводство. Эта поездка была организована Фирмой WBM Polska, а также Сумской Организацией «За Европейское Развитие Сумщины» в сотрудничестве с Обществом Развития Новой Веси Уйской в рамках Польско-Украинских Молодежных Обменов софинансируемых Народным Центром Культуры в Варшаве. 

Rozpoczęcie sezonu 2015

Już stało się tradycją, że co roku Firma WBM Polska we współpracy z Sumskim Stowarzyszeniem Polonijnym „Za Europejski rozwój Sumszczyny” oraz szeregiem organizacji partnerskich z Polski organizuje polsko-ukraińskie wymiany młodzieży. Sezon roku 2015 został rozpoczęty w czerwcu. Młodzieżowy zespół folklorystyczny „Wesełka” z Lebedyna (obwód Sumski, Ukraina) przez 11 dni gościł w Poroninie (województwo Małopolskie). Partnerem organizacyjnym wydarzenia była Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy (województwo Warmińsko-Mazurskie). Wsparcia finansowego udzieliło Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w ramach Programu „Polsko-Ukraińskie Wymiany Młodzieży”.

Lato 2015. Chronologia działań

Lato 2015 roku było gorącym pod wieloma względami. Przeciętny poziom temperatur w Polsce przekraczał swoje historyczne minima, a liczba podjętych przez Firmę WBM Polska działań stwarzała atmosferę aktywnej i wytężonej pracy, do której określenia bardzo pasuje słowo „wrzało”. Tylko w ciągu bowiem dwóch najbardziej upalnych letnich miesięcy, mianowicie lipca i sierpnia Firma WBM Polska zorganizowała i zrealizowała 7 działań mających wymiar ponadnarodowy, kulturalno-edukacyjny oraz integracyjny. Wszystkie te działania miały miejsce w Polsce. Łącznie, udział w wyjazdach wzięło prawie 200 osób z różnych części Ukrainy, przede wszystkim obwodu Sumskiego. Strategicznym Partnerem organizacyjnym po stronie ukraińskiej było Stowarzyszenie „Za Europejski rozwój Sumszczyny”. Ten podmiot od lat zajmuje się współorganizowaniem wszystkich działań podejmowanych przez Firmę WBM Polska

Strony