Ranking uczelni 2012 według wynagrodzeń absolwentów poszczególnych uczelni

Ranking uczelni 2012 - mediana[1] wynagrodzeń całkowitych brutto osób, które ukończyły studia na danej uczelni w PLN (niezależnie od stażu pracy)

Miejsce

Nazwa uczelni

Mediana

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8 100

2.

Politechnika Warszawska

7 000

3.

Politechnika Gdańska

5 875

4.

Politechnika Wrocławska

5 650

5.

Uniwersytet Warszawski

5 500

6.

Politechnika Poznańska

5 250

7.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5 200

8.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5 187

9.

Politechnika Łódzka

5 100

10.

Politechnika Śląska

5 000

11.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4 800

12.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4 800

13.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

4 720

14.

Uniwersytet Gdański

4 600

15.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4 500

16.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

4 300

17.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4 100

18.

Uniwersytet Łódzki

4 000

19.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 000

20.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 000

21.

Uniwersytet Wrocławski

3 828

22.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3 800

23.

Uniwersytet Szczeciński

3 800

24.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

3 500

25.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

 

[1] Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.