Ranking uczelni 2012 według wynagrodzeń absolwentów o stażu pracy krótszym niż 12 miesięcy

 

Ranking uczelni 2012 - mediana[1] wynagrodzeń całkowitych brutto absolwentów o stażu pracy krótszym niż 12 miesięcy (pierwsza praca)

Miejsce

Nazwa uczelni

Mediana

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 500

2.

Politechnika Warszawska

3 380

3.

Politechnika Gdańska

3 200

4.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3 000

5.

Politechnika Wrocławska

3 000

6.

Uniwersytet Warszawski

3 000

7.

Politechnika Łódzka

3 000

8.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3 000

9.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 000

10.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2 967

11.

Politechnika Śląska (Gliwice)

2 900

12.

Politechnika Poznańska

2 800

13.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2 700

14.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2 700

15.

Uniwersytet Wrocławski

2 525

16.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2 500

17.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 500

18.

Uniwersytet Łódzki

2 500

19.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2 500

20.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 488

21.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2 300

22.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2 275

23.

Politechnika Białostocka

2 275

24.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 230

25.

Uniwersytet Gdański

2 216

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

 

[1] Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.