DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W POLSCE?

​DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W POLSCE?


Możliwość udziału w europejskich programach wymiany studentów (np. ERASMUS- wszystkie kraje UE + Turcja i Chorwacja);

Możliwość kształcenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim;

- ​Szerokie spektrum kierunków i specjalności odpowiadające wymogom nawet najbardziej wymagających kandydatów lub studentów;

Polski system szkolnictwa wyższego jest całkowicie zintegrowany z europejskim (bolońskim) systemem kształcenia i działa w oparciu o Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia (ISCED);

Polskie uczelnie są przyjazne dla zagranicznych studentów oferując im kompleksowe wsparcie adaptacyjne;

- Dzięki istnieniu znacznej liczby uczelni (prywatnych oraz państwowych) Polska odznacza się atrakcyjną edukacyjną ofertą cenową (nawet od 800 euro rocznie);

Możliwość podjęcia studiów bezpłatnych lub obniżenia wartości studiów nawet
o 30% (dotyczy studiów na uczelniach publicznych);

Oprócz atrakcyjnej oferty edukacyjnej Polska posiada też rewelacyjne walory gospodarcze, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne;

Wiele polskich uczelni oferuje specjalne warunki ulgowe (przede wszystkim- niższy koszt kształcenia) dla studentów pochodzących zza wschodniej granicy (Ukraina, Białoruś, Rosja);

Wykształcenie uzyskane w Polsce uznawane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej;

Możliwość znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej;

Bliskość geograficzna, kulturowa oraz językowa.

Polski