O FIRMIE

 

Firma WBM Polska działa na rynku od 2010 r. Została utworzona w celu świadczenia wysokiej jakości usług doradczych dla podmiotów realizujących współpracę między Polską a krajami Europy Wschodniej, przede wszystkim Ukrainą.

Rodzaje świadczonych usług:

 

- organizacja edukacji na poziomie średnim oraz studiów wyższych dla obywateli Ukrainy w Polsce;

- tłumaczenia w zakresie języków ukraińskiego, rosyjskiego oraz polskiego;

- organizacja polsko-ukraińskich wymian młodzieżowych oraz przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym;

- doradztwo gospodarcze dla podmiotów planujących wejść na rynki wschodnie oraz zachodnie ze swoją oferta gospodarczą.

 

Priorytetowe grupy klientów Firmy:

- podmioty publiczne: szkoły wyższe oraz ponadgimnazjalne, instytucje państwowe i samorządowe, a także instytucje kulturalne, oświatowe, sportowe, edukacyjne, badawczo-rozwojowe i in.;

- podmioty prywatne: firmy, szkoły wyższe oraz ponadgimnazjalne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne;

          Właściciel Firmy Mikołaj Vashchenko posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze wszystkimi ww. podmiotami. Od 2005 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich relacji gospodarczych, kulturowych, naukowych oraz edukacyjnych. Ponadto, istotne funkcje w procesie realizacji strategicznych założeń Firmy pełni Vashchenko Kateryna.

          Priorytetowym kierunkiem obecnej działalności Firmy WBM Polska jest realizacja projektu pt. „dyPLom”. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest organizacja studiów wyższych dla obywateli Ukrainy w Polsce. Projekt dyPLom jest odpowiedzią na potrzeby zarówno polskich szkół wyższych, jak i ukraińskiej młodzieży.

Uwarunkowania potrzeb polskich uczelni:

- dynamiczna internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego;

- obecne i potencjalne skutki niżu demograficznego;

- kulturowa, językowa oraz duchowa bliskość między polskim i ukraińskim społeczeństwami.

Uwarunkowania potrzeb ukraińskiej młodzieży:

- coraz większe otwarcie ukraińskiego społeczeństwa na świat;

- chęć zdobycia wykształcenia wyższego uznawalnego w krajach Europy Zachodniej;

- chęć łączenia krajowych oraz zagranicznych wiedzy i umiejętności;

- potrzeba poszerzania życiowych doświadczeń i nowych wrażeń;

- kulturowa, językowa oraz duchowa bliskość między polskim i ukraińskim społeczeństwami.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia dyPLom uda się skutecznie przekształcić powyższe potrzeby zarówno w rzeczywiste, jak i potencjalne korzyści. Bowiem dyPLom pozwala na:

                                                                                                 DYwersyfikację źródeł sukcesu

                                                                               osiągnięcie Przewag zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach

                                                                      poznanie nowych Ludzi i kultur

                                                                                                                                              Otwarcie na świat

                                                                                                                           otrzymanie Międzynarodowego doświadczenia

 

 

 

W ramach przedsięwzięcia dyPLom:

Polskie uczelnie otrzymają profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie rekrutacji osób-obywateli Ukrainy deklarujących chęć i gotowość podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Ukraińska młodzież uzyska możliwość podjęcia studiów wyższych na wymarzonym kierunku oraz wybranej przez siebie uczelni.

 

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZADZWOŃ

tel. +48791227111

Skype: wbmpolska                                 

NAPISZ

e-mail: wbm@wbmpolska.eu

 

ODWIEDŹ

ul. Murzynowskiego 7/10

10-684 Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

Polski