RANKINGI

Ranking uczelni 2012 według wynagrodzeń absolwentów o stażu pracy krótszym niż 12 miesięcy

RANKING UCZELNI 2012 - MEDIANA WYNAGRODZEŃ CAŁKOWITYCH BRUTTO ABSOLWENTÓW O STAŻU PRACY KRÓTSZYM NIŻ 12 MIESIĘCY (PIERWSZA PRACA)

Ranking uczelni 2012 według wynagrodzeń absolwentów poszczególnych uczelni

RANKING UCZELNI 2012 - MEDIANA WYNAGRODZEŃ CAŁKOWITYCH BRUTTO OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA NA DANEJ UCZELNI W PLN (NIEZALEŻNIE OD STAŻU PRACY)