Tłumaczenia język ukraiński i język rosyjski

Zarządzanie projektami

Profesjonalne usługi rozwojowe

Firma WBM Polska sp. z o.o. świadczy szeroki wachlarz usług rozwojowych. Do najważniejszych należą:

Tłumaczenie przysięgłe
język ukraiński oraz rosyjski

Tłumaczenie wykonuje doświadczony tłumacz przysięgły języka ukraińskiego oraz rosyjskiego dr Mykola Vashchenko, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/102/18, doktor nauk ekonomicznych, magister prawa oraz magister zarządzania. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz wiedza z zakresu nauk prawniczych i ekonomicznych tłumacza pozwalają na wykonywanie ustnych oraz pisemnych tłumaczeń poświadczonych z oraz na język ukraiński i rosyjski.

Tłumaczenie zwykłe
język ukraiński i rosyjski

Wykonujemy tłumaczenia zwykłe z oraz na język ukraiński/ rosyjski. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać jakościowe tłumaczenia praktycznie w każdej dziedzinie stosunków społeczno-gospodarczych. W przypadku tłumaczeń branżowych oraz specyficznych warunki oraz sposób wykonania tłumaczenia za każdym razem są omawianie z Klientem. Wykonujemy tłumaczenia zarówno pisemne, jaki i ustne konsekutywne. Ponadto, korygujemy już wykonane tłumaczenia lub teksty autorskie.

Profesjonalne
zarządzanie projektami

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie zarządzania projektami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w implementacji projektów gospodarczych, kulturalnych, integracyjnych, naukowych oraz edukacyjnych. W ramach tej usługi Klienci uzyskują rzetelne wsparcie na każdym etapie cyklu życia projektu: tworzenie, realizacja, sprawozdawczość oraz kontynuacja.

Mikolaj Vaschenko tłumacz języka ukraińskiego

WBM Polska sp. z o.o.

Profesjonalny i rzetelny podmiot na rynku usług rozwojowych

Misja Firmy została zakodowana w samej nazwie i polega na Wsparciu Biznesu w skali Międzynarodowej. Słowem kluczowym przy tym jest „Biznes”. Realizując swoją strategię gospodarczą oraz marketingową Firma definiuje „Biznes”, jako każdy przejaw stosunków społeczno-gospodarczych generujących korzyści dla Klienta. Dzięki tak szerokiemu podejściu działalność Firmy dotyczy zarówno dziedzin gospodarczych, jak i kulturowych, edukacyjnych, naukowych i innych.

W kontekście międzynarodowym, Firma działa główne na polu relacji polsko-ukraińskich. Świadczy usługi na rzecz podmiotów polskich oraz ukraińskich potrzebujących profesjonalnego wsparcia podczas nawiązania, a następnie realizacji
i rozwijania współpracy.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
oraz języka rosyjskiego

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego oraz rosyjskiego dr Mykola Vashchenko, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/102/18