O firmie

Misja Firmy została zakodowana w samej nazwie i polega na Wsparciu Biznesu w skali Międzynarodowej. Słowem kluczowym przy tym jest „Biznes”. Realizując swoją strategię gospodarczą oraz marketingową Firma definiuje „Biznes”, jako każdy przejaw stosunków społeczno-gospodarczych generujących korzyści dla Klienta. Dzięki tak szerokiemu podejściu działalność Firmy dotyczy zarówno dziedzin gospodarczych, jak i kulturowych, edukacyjnych, naukowych i innych.

W kontekście międzynarodowym, Firma działa główne na polu relacji polsko-ukraińskich. Świadczy usługi na rzecz podmiotów polskich oraz ukraińskich potrzebujących profesjonalnego wsparcia podczas nawiązania, a następnie realizacji i rozwijania współpracy.

W kontekście powyższych kierunków i priorytetów działalności Firmy na szczególną uwagę zasługują usługi w zakresie tłumaczenia z/na języki polski, ukraiński oraz rosyjski. Wykonywane są pisemne oraz ustne tłumaczenia zarówno przysięgłe, jak i zwykłe.

Do pozostałych usług Firmy należy wsparcie organizacyjne oraz merytoryczne na każdym etapie realizacji projektów gospodarczych, integracyjnych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych oraz innych. Dzięki zgromadzonej wieloletniej wiedzy oraz doświadczeniu, a także posiadanemu kapitałowi ludzkiemu Firma jest w stanie elastycznie reagować na potrzeby Klientów, za każdym razem dostosowując do nich swoją ofertę oraz zakres wsparcia.

Zapraszamy do współpracy!

Priorytetowe grupy Klientów Firmy:

Podmioty prywatne i biznesowe

 • firmy
 • szkoły wyższe oraz ponadgimnazjalne,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • osoby fizyczne

Podmioty publiczne

 • szkoły wyższe oraz ponadgimnazjalne
 • instytucje państwowe i samorządowe
 • instytucje kulturalne, oświatowe
 • instytucje sportowe, edukacyjne
 • instytucje badawczo-rozwojowe
 • inne podmioty

Lista Klientów, dla których Firma wykonała usługi

 • Agencja Allianz Olsztyn sp. z o. o.
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Białymstoku
 • Biuro Tłumaczeń Kower Anna Kruk
 • Firma „Mago” Małgorzata Fuziński
 • Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
 • Global Voices Ltd
 • „Grelavi” S. A.
 • Greygoose Outsourcing sp. z o. o.
 • Incolab Services sp. z o. o.
 • Kamar Spółka sp. z o. o.
 • Kancelaria Adwokacka Katarzyna Krogulska-Chmielewska
 • Kancelaria Prawniczo-Brokerska „Adversum” sp. z o. o.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 • NGO and Business Service sp. z o. o.
 • PlaySchool Marta Niedźwiedź
 • Philips Lighting Poland sp. z o. o. Oddział w Kętrzynie
 • Powiat Elbląski
 • Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
 • Prokuratura Okręgowa w Suwałkach
 • Sąd Rejonowy w Biskupcu
 • Sąd Rejonowy w Ełku
 • Sąd Rejonowy w Giżycku
 • Sąd Rejonowy w Mrągowie
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Ostródzie
 • Skyup sp. z .o. o.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „Regle”
 • Unique-Trans Małgorzata Mysior
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd miasta Olsztyn
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej