Zarządzanie projektem „Podhale on-line – kultura górali podhalańskich w sieci”

Na zlecenie i we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Podhalańskiej REGLE z Poronina Firma WBM Polska sp. z o. o. w okresie lipiec-października 2020 r. zrealizowała projekt „Podhale on-line – kultura górali podhalańskich w sieci”. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.

Projekt polegał na organizacji wydarzeń kulturalnych on-line: inscenizacji, nagraniu i udostępnianiu za pomocą narzędzi Internet pokazów. Głównym jego zadaniem było upowszechnienie kultury górali podhalańskich wśród nieograniczonej liczby odbiorców za pośrednictwem Internetu. Powstałe nagrania ukazują różnorodne elementy lokalnej spuścizny kulturowej doceniane co roku przez wielomilionowe grupy turystów z Polski i zagranicy. Są to tematyczne pokazy: koncerty, przedstawienia, widowiska, inscenizacje ważnych lokalnych tradycji/obrzędów. Jako podstawa do ich ukazania zostały wybrane następujące tradycje/obrzędy:

  • Wesele góralskie
  • Przenosiny
  • Radośniki
  • Redyk
  • Widowisko o pobycie J. Pawła II na Podhalu
  • Taniec zbójnicki
  • Watra na Galicowej Grapie
  • Układ taneczno-wokalny oparty na tradycyjnych tańcach, śpiewie i muzyce Skalnego Podhala
  • Śpiew grupowy i solowy dziewcząt

Te pokazy zostały przygotowane przez członków wielopokoleniowego zespołu ludowego REGLE z Poronina. Ich tematyka została dobrana tak, aby ukazać jak najwięcej elementów kultury mieszkańców Podhala. Jako tło do tych pokazów zostały wykorzystane rozmaite urokliwe tereny Podhala.

Efektem końcowym projektu jest nagranie (digitalizacja) i udostępnienie ww. pokazów na stronie internetowej Stowarzyszenia i w serwisie Youtube. Dzięki temu możliwym jest nieograniczony dostęp do uroków kulturowo-przyrodniczych Podhala w czasach ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie.

Leave a Comment